Om Forskningsfonden

Nyreforeningens Forskningsfond er stiftet i 1987 og har siden 1988 i alt uddelt mere end 12 millioner kr.

Det er kun muliggjort gennem en årlig støtte fra The John and Birthe Meyers Foundation samt Meyco Emballage A/S, der i sin tid muliggjorde oprettelsen af fonden, samt en større arv fra Gerda Junge.

Og endelig har vores lokale kredse gennem årene bidraget med betydelige beløb. Fondens grundkapital udgør 4,75 mio. kr.

Nyreforeningens Forskningsfond har til formål at yde støtte til forskning og udbredelse af kendskab til kroniske nyrelidelser og nyretransplantation samt de psykiske aspekter herved. Se Nyreforeningens forskningspolitik.

Forskningsfondens bestyrelse afgør en gang om året, hvilke projekter der skal modtage støtte. Ved selve uddelingen fortæller modtagerne kort om deres projekt.